CURRENT MOON

Monday, December 14, 2009

ЛИЦА - FACES (haibun)

First published at:  http://poetrywriting.org/Sketchbook3-2Feb08/Sketchbook_3-2_February_2008_Maya_Lyubenova.htm
Please, scroll down for the English version.

Лица
Вчерашният дълбок сняг е утъпкан и мръсен. Не е лесно да вървиш по пътеката—всяка стъпка е подхлъзване и глезените болят. Избледнели лица на мъртви ме гледат от огради, стени, стълбове, улични лампи, дървета. Обичаят, съвсем естествен за Балканите, може би изглежда странен и дори зловещ на чужденците.

Паля свещичка, промълвявам молитва и после се връщам по хлъзгавия път. Коледната украса не скрива остатъците от изминалите избори, окачени до снимките на нашите любими. За миг ми се иска мъртвите и живите да си сменят местата.


некролог—
кандидат-депутатско
раздрано лице
Faces

Yesterday's deep snow is trampled and smudged. The path isn't easy to walk—each step is a sideslip and my ankles hurt. Faded posters of dead people watch me from fences, walls, signposts, street lamps, trees. This custom, quite natural for the Balkans, may seem odd and even ominous to foreigners.

Lighting a candle, I whisper a prayer then walk my slippery way back. The decorations do not hide last elections' leftovers, hanging next to the pictures of our loved ones. Just for a moment I wish the living and the dead could change places.

necrology—
the electoral candidate's
torn face

Copyright: Maya Lyubenova

Saturday, October 3, 2009

Some flecks from from Flecks of blue/Няколко парченца от "Парченца синьо"

My first haiku book Flecks of Blue ("Парченца синьо") (Издателство Арс - Благоевград http://crosspoint.mediabg.eu/?p=1382 contains 92 bilingual haiku each written in English and Bulgarian. Here I post some haiku from the book:


1.

all night rain ...
dream after dream
I check my email

цяла нощ дъжд ...
сън след сън проверявам
електронната поща

2.

before dusk
Eve sells apples
by the roadside

преди здрач
край шосето Ева
предлага ябълки

3.

autumn walk –
cat’s wet footprints
on the floor

есенна разходка –
по пода влажни
лапи

4.

autumn leaves
a fading b-flat
from her piano

есенни листа
заглъхващ си-бемол
от нейното пиано

5.

sticky beak:
a magpie flies away
with the cat’s lunch

лепкава човка:
сврака отлита
с котешки обед

6.

crystals
in the jar of honey
… early frost

кристали
във буркана с мед
… ранна слана

7.

spots of sun –
scent of quinces
in the room

слънчево зайче –
аромат на дюли
в стаята

8.

coffee break
on the back of a chair
two jackets

почивка за кафе
на гърба на стола
две якета

9.

rainy afternoon
in the crown of a walnut
a fleck of blue

дъждовен следобед
в короната на ореха
парченце синьо

10.

Sunday afternoon
the keyboard sticky
with plum jam

неделен следобед
клавиатурата лепне
от конфитюр
Издателство Арс - Благоевград
http://crosspoint.mediabg.eu/?p=1382
Published at the WHA Haiga Contest

жега ...
тъпан отмерва секундите
в седем-осми

This haiga was published at the WHA World Haiga Contest


Judge's comment: "Judge's comment: Maya-san has been submitting haiga of consistantly fine grade. Therefore I name her the WHA Master Haiga Artist."
The haiga was published at WHA World Haiga Contest

изгрев ...
глътка изворна вода
от допрени шепи

Wednesday, February 18, 2009

Flight School

My first haiga translated in Japanese. It was published at the 57th World Haiga Contest. My special thanks to Kuni san for the great rating and to Ban'ya san for the translation!

My most successful haiga


My most successful haiga up to now. It was published at the 61st World Haiga Contest. Many thanks to Kuniharu Shimizu for the great rating and to Ban'ya Natsuishi for his Japanese translation.