CURRENT MOON

Monday, December 14, 2009

ЛИЦА - FACES (haibun)

First published at:  http://poetrywriting.org/Sketchbook3-2Feb08/Sketchbook_3-2_February_2008_Maya_Lyubenova.htm
Please, scroll down for the English version.

Лица
Вчерашният дълбок сняг е утъпкан и мръсен. Не е лесно да вървиш по пътеката—всяка стъпка е подхлъзване и глезените болят. Избледнели лица на мъртви ме гледат от огради, стени, стълбове, улични лампи, дървета. Обичаят, съвсем естествен за Балканите, може би изглежда странен и дори зловещ на чужденците.

Паля свещичка, промълвявам молитва и после се връщам по хлъзгавия път. Коледната украса не скрива остатъците от изминалите избори, окачени до снимките на нашите любими. За миг ми се иска мъртвите и живите да си сменят местата.


некролог—
кандидат-депутатско
раздрано лице
Faces

Yesterday's deep snow is trampled and smudged. The path isn't easy to walk—each step is a sideslip and my ankles hurt. Faded posters of dead people watch me from fences, walls, signposts, street lamps, trees. This custom, quite natural for the Balkans, may seem odd and even ominous to foreigners.

Lighting a candle, I whisper a prayer then walk my slippery way back. The decorations do not hide last elections' leftovers, hanging next to the pictures of our loved ones. Just for a moment I wish the living and the dead could change places.

necrology—
the electoral candidate's
torn face

Copyright: Maya Lyubenova

3 comments: