CURRENT MOON

Thursday, December 31, 2015

MY YEAR 2015

SOME OF MY PUBLICATIONS IN 2015

PRINTED EDITIONS

ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ:• The Heron’s Nest, Volume XVI, April 2015, yearly printed edition, illustration cover of “Winter” /годишно печатно издание, илюстрация – капак на раздела „Зима“ (в резултат на спечелен през 2014 г. конкурс

http://www.theheronsnest.com/awards/awards_2014.html
• Haiku Presence, брой 53, октомври 2015 (printed edition of the British Haiku Society /печатното издание на британското хайку общество) ISSN 1366-5367

shadows of branches
skid across the wall…
autumn rain

сенки на клони
се плъзгат по стената…
есенен дъжд• Genjuan Haibun Contest – Decorated Works, Hailstone Haiku Circle Publications, ISBN 978-4-9900822-7-7, March 2015, on p. 50, 56, 62

• ПОРТРЕТ НА ГРАДА (Bulgarian-French Haiku Collection), Art Graph Print, September 2015, ISBN 978-954-9401-94-3 – 5 haiku, стр. 5, 11, 85


• ДРАКУС, бр. 4, 2015 (Dracus, issue 4, 2015) – „Чародейство (Incantation)“ – with Gergana Yaninska, Vessislava Savova, Iliyana Deleva, p. 54 – 56


ONLINE EDITIONS

• Under the Basho 2015
- two concrete haiku (две конкретни хайку):

http://www.underthebasho.com/2015-issue/concrete-haiku/1526-maya-lyubenova.html
- poet’s personal best:

http://www.underthebasho.com/2015-issue/poets-personal-best/1540-maya-lyubenova.html


old farm...
the barn and a cherry tree
lean on each other

стара ферма...
един на друг подпрени
хамбарът и черешата

(translated into Bulgarian by the author)

vieille ferme…
la grange et un cerisier
s’appuient l’un sur l’autre

(translated in French by Daniel Py)

First published in a slightly different version as haiga in NOTES FROM THE GEAN #2.p 40

• WHA Haiga Contest as WHA Master Haiga Artist• Dayly Haiga – 4 haiga, May - June (4 хайги, май-юни)

href="http://">http://www.dailyhaiga.org/haiga-archives/?c=lyubenova-maya
• World Haiku Review, January 2015 – 3 haiku of merit:

gamma therapy ward -
the women in the waiting room
try on wigs

лъчетерапия –
жените в чакалнята
мерят перуки

https://sites.google.com/site/worldhaikureview2/whr-winter-2015/vanguard-haiku

icy wind…
a sparrow nestles
in the street-bin

леден вятър…
врабче се сгушва
в кошчето за смет

where have
those chiming bells gone?
snowdrops in the wind

къде отидоха
онези весели звънчета?
кокичета на вятъра

https://sites.google.com/site/worldhaikureview2/whr-winter-2015/neo-classical-haiku• World Haiku Review, June 2015 - haiku (honorable mention):

https://sites.google.com/site/worldhaikureview2/whr-june-2015/haiku-page-1

miniature avalanches
slip from the plum tree
…first of spring

миниатюрни лавини
се свличат от джанката
…първа пролет


• World Haiku Review, June 2015 - together with Vessislava Savova, Gergana Yaninska and Iliyana Deleva in the first Bulgarian renga published in an English language site and the first Bulgarian rasika PLUM BLOSSOMS (съвместно с Весислава Савова, Гергана Янинска и Илияна Делева, в първата българска ренга, публикувана в англоезичен сайт и първата българска расика въобще („Цветът на джанката“):

https://sites.google.com/site/worldhaikureview2/whr-june-2015/general-common-room


PLUM BLOSSOMS

A Spring Rasika

Maya Lyubenova
Gergana Yaninska
Vessislava Savova
Iliyana Deleva


the plum blossoms
whiter this morning
…snow (M)

in the dog’s bowl
a spoonful of cream (G)

sticky fingers
play with the fringes
of the tablecloth (V)

a crooked heart
drawn by the river (I)

gusts
of icy wind
shake the stars (M)

unfinished solitaire
by the fireplace (G)

on the tip of my shoe
half-moon
from the evening walk (V)

branches swish
the night fades away (I)


Composed: March 15th – March 19th , 2015

in Bulgarian


ЦВЕТЪТ НА ДЖАНКАТА

пролетна расика

от Мая Любенова
Гергана Янинска
Весислава Савова
Илияна Делева
~~~
цветът на джанката
по-бял е тази сутрин
... сняг (М)

в паничката на кучето
лъжица сметана (Г)

играят си
с ресните на покривката
нацапани пръстчета (В)

криво сърце нарисувано
край водата (И)

пориви
на ледения вятър
разтърсват звездите (М)

на масата пред камината
недовършен пасианс (Г)

на върха на обувката ми
половин луна
от вечерната разходка (В)

шумолят клони
избледнява нощта (И)


15.03. – 19.03. 2015

Ardea 2015


http://www.ardea.org.uk/lyubenova.html

the sparkles
in a stallion’s mane...
chestnut moon           

искрите
в гривата на жребец...
кестенова луна


English version first published in Simply Haiku, Spring 2011


• Sharpening the Green Pencil, 2015 – a haiku


http://en.calameo.com/books/0000022463fb70fa32081


a murder of crows
drawing dusk into the sky
... news of war


ято гарвани
рисува мрак по небето
...новини за война


un stol de ciori
conturând apusul în cer
...știri de război*

*Translated into Romanian by Corneliu Traian Atanasiu

• Ershik – Autumn 2015

http://www.ershik.com/svezhachok/senryu-i-kjoka

gamma therapy ward –
the women in the waiting room
discuss a bra with nipples

отделение лучевой терапии –
судачат о лифчиках с сосками
пациентки в приёмной

отделение за лъчетерапия –
жените в чакалнята обсъждат
сутиен със зърна


headlines…
the obituary page
looks brighter

заголовки...
страница некролога
светлее других

заглавия…
страницата с некролозите
изглежда по-оптимистична• The Bamboo Hut (Spring, 2015) – three tanka on p. 7

http://thebamboohut.weebly.com/uploads/1/4/2/1/14210066/tbhspring15.pdfwithered leaves
on the fig tree
in that faded photo
I retouch
grandma’s fingers

сухи листа
на смокинята
в избелялата снимка
ретуширам
пръстите на бабаmaple leaf
in the wind
like a small hand
trying to hold
to the grass

кленов лист
на вятъра
като ръчичка
се мъчи да хване
треватаunder the bridge
a flower wreath
on dark water
each petal – a wish
each blossom – a dream

под моста
венец от цветя
върху тъмна вода
всяко листче – желание
всяко цветче – мечта• The Heron’s Nest, September 2015 – a haiku

http://www.theheronsnest.com/September2015/haiku-p2.html

graveyard path
frost
in the footprints

гробищна пътека
скреж
в отпечатъците от стъпки

2 comments:

  1. You've had a productive year, Maya. Peace, justice, joy in 2016.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Thank you Bill! Health, love and peace to you and to your loved ones.

      Delete